Etelä-keskisen alueen verkostoseminaari kokosi alueen toimijoita yhteen

Helsingin eteläisen ja keskisen alueen lasten ja nuorten kanssa työskentelevät toimijat ja alueen nuoret kokoontuivat ke 21.10. keskustelemaan alueiden ilmiöistä. Seminaariin osallistui noin 50 työntekijää eri virastoista ja järjestöistä. Tilaisuuden alustuksena saimme kuulla liikuntaviraston ja kulttuurikeskuksen toiminnoista.

Liikuntaviraston suunnittelija Tytti Soini kertoi lapsille ja nuorille suunnatuista liikuntamuodoista, kuten EasySport ja FunAction. EasySport on alakoululaisille suunnattua iltapäivisin tapahtuvaa kerhotoimintaa, jonka aktiivisina palveluntarjoajina toimivat alueelliset urheiluseurat. Fun Action tarjoaa puolestaan 13-17-vuotiaille nuorille monipuolista harrasteliikuntaa. Toiminnalla pyritään tarjoamaan nuorten toiveiden mukaista toimintaa yhdessä eri toimijoiden kanssa. Lisätietoa FunAction toiminnasta löytyy www.funactionnuorille.fi.

Annantalon johtaja Kaisa Kettunen kertoi heidän monipuolisesta toiminnasta lasten ja nuorten taidekasvatuksessa. Helsingin ala-asteen oppilaat käyvät yhtenä vuotena läpi 5 x 2 oppituntikokonaisuuden, joka tukee peruskoulujen taideaineita. Harrasteryhmiä pyörii jatkuvasti ja ne ovat kovin suosittuja. Viime kesäkuussa Annantalon pihalla nuoret toteuttivat ensimmäisen Kesäparkin, joka sai mukavan vastaanoton nuorilta. Ensi kesänä on tarkoitus jatkaa toimintaa. Kulttuurikeskus Caisan johtaja Tomi Purovaara toi terveiset heidän toiminnastaan alueen toimijoille. Caisa on toiminut aktiivisesti maahanmuuttajataiteilijoiden kanssa. Tulevaisuudessa he pyrkivät verkostoitumaan koko Helsingin alueelle ja tarjota eri kansallisuuksien kulttuuria monipuolisesti kaikille helsinkiläisille.

Keskustelu nuorten harrastusmahdollisuuksista oli vilkasta. Monet toimijat olivat huolissaan harrastusten kalleudesta ja liiallisesta kilpailemisesta. Nuoret jotka harrastavat, harrastavat yleisesti paljon, mutta on myös paljon nuoria, joilla ei ole mitään harrastuksia. Miten kaikki nuoret saataisiin liikunnan ja taiteen pariin? Monet osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että harrastusmahdollisuuksia pitäisi tarjota mahdollisimman lähellä koulua ja mielellään iltapäiväaikaan.

Iltapäivän päätteeksi jakaannuimme pienryhmiin miettimään alueellisia ilmiöiden negatiivisia ja positiivisia huomioita ja vaikutuksia. Negatiivisina ilmiöinä puhuttivat mm. nuorten päihteiden käyttö, vanhempien väsyminen ja alueiden väliset suuren erot. Positiivisina asioina puolestaan nähtiin välituntiliikunnan lisääntyminen sekä verkostoituminen alueiden toimijoiden kanssa. Seminaarin aikana tuli konkreettisia ehdotuksia erilaisiin yhteistyöprojekteihin, mikä onkin verkostoseminaarin tarkoitus!

verkostoseminaarikuva

Merja Kuusimaa, Klaari-koordinaattori, eteläinen alue