Klaarin joulutervehdys

Joulukuun alussa 1.12.2015 sai vanha raittiustyölaki väistyä ja tilalle tuli laki ehkäisevästä päihdetyöstä. Ehkäisevää päihdetyötä ei voi tehdä muutoin, kuin monitoimijaisena yhteistyönä. Laki antaa entistä paremman työkalun, jolla varmistetaan, että kaikki toimijat tietävät omat tehtävänsä ja osaavat organisoida laadukasta toimintaa päihdehaittojen vähentämiseksi.

Alkoholista, tupakasta, huumeista ja rahapelaamisesta aiheutuvat haitat ovat täysin turhia. Koko yhteiskunnan tasolla puhumme yli kahden miljardin välittömistä päihdehaittakustannuksista (Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma 2015, THL.). Emme ilmeisesti pääse niistä kuitenkaan kokonaan eroon. Silti emme saa antaa periksi vaan tehdä entistä vahvemmin ehkäisevää päihdetyötä yhdessä.

Kunta on uuden lain mukaan tärkein ehkäisevän päihdetyön toimija. Mutta ehkäisevä päihdetyö perustuu yhteistyöhön. Ja me Klaarissa haluamme kutsua yhteistyökumppaneita, vanhoja ja uusia, entistä vahvemmin toteuttamaan suunnitelmallista laadukasta yhteistyötä tulevanakin vuonna.

Nuorten hyvinvoinnin edistäminen, johon ehkäisevä päihdetyökin sisältyy, on kaikkien nuorten kanssa toimivien taustaorganisaatioiden ja -yhteisöjen strategioissa ja koko kaupunkia kattavissa toimintaohjelmissa. Niistä saamme yhteisen päämäärän työllemme.

Ehkäisevä päihdetyö on paljon muutakin kuin valistamista. Se on oikean tiedon antamista siitä, mistä päihteissä on kysymys. Se on myös lähiyhteisöissä, eli vaikka asuinalueilla, tehtävää vaikuttamista päihteiden kysyntään ja tarjontaan. Se on nuoren hyvän itsetunnon ja onnistumisen kokemuksien tukemista, aikuisten vastuullista suhtautumista päihteiden käyttöön, yhteisöihin kuulumista ja hyväksytyksi tulemisen tunnetta. Vanhempien kiinnostusta nuoren elämää kohtaan.

Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneita kuluneesta vuodesta. Paljon on saatu yhdessä aikaiseksi, niin toimivan verkostoyhteistyön-, kuin erilaisten nuorten ehkäisevän päihdetyön toimintamallienkin kehittämiseksi ja jalkauttamiseksi.

Ehkäisevällä päihdetyöllä tuetaan monia yhteiskunnassa tehtäviä töitä ja ehkäisevä päihdetyö kuuluu kaikille!