Uusi vuosi, uudet tuulet

1.12.2015 astui voimaan uusi ehkäisevän päihdetyön laki, sekä THL:n tuottama toimintaohjelma. Uusi laki antaa kunnille perusteen tehdä ehkäisevää päihdetyötä, ja uusi toimintaohjelma antaa kunnille valmiita toimintamalleja, jotka ovat sovellettuina siirrettävissä käytäntöön. Helsinki on resursoinut hyvin nuorten ehkäisevään päihdetyöhön. Klaari Helsingillä on 10 työntekijää, jotka huolehtivat ehkäisevän päihdetyön toteutumisesta.

Klaarin työntekijät sijoittuvat hallinnollisesti Nuorisoasiainkeskukseen. 1.1.2016 alkaen Nuorisoasiainkeskuksen organisaatio uudistuu. Uudistuksen yhtenä kantavana ajatuksena on aluelähtöinen työote. Klaarissa se tuo muutoksia koordinaattoreiden sijoittautumiseen alueille. Klaari-koordinaattoreille tulee esimiehet alueellisista nuorisotyöyksiköistä. Sisällöllisesti Klaarin työ ei muutu, se on edelleenkin monitoimijaista verkostotyötä ja työntekijät toteuttavat usean eri nuorten kanssa toimivien virastojen ja kolmannen sektorin toimijoiden toimintaperiaatteita.

Koordinaattoreista Aija Blad ja Merja Kuusimaa sijoittuvat Läntiseen osastoon, Eteläiseen nuorisotyöyksikköön ja heidän esimiehensä on Leena Jonkari. Koordinaattorit Elisa Prepula, Marinoora Alanne ja Teija Tarkkinen sijoittuvat Pohjoiseen osastoon, Maunulan nuorisotyöyksikköön. Heidän esimiehensä on Antti Sarpo. Ja koordinaattorit Eija Krogerus ja Mari Sirén sekä Skarppi-kouluttaja Hanna Koponen sijoittuvat Itäiseen osastoon, Itäkeskuksen nuorisotyöyksikköön ja heidän esimiehensä on Jonna Laitinen.

Ruotsinkielinen suunnittelija Denice Lönnroth sijoittuu Läntiseen osastoon, ruotsinkieliseen nuorisotyöyksikköön ja hänen esimiehensä on Susann Östergård. Johtava koordinaattori Päivi Kuusela sijoittuu Pohjoiseen osastoon jossa esimiehenä on Heidi Hållman.

Klaari Helsingissä on tehty oma kehittämishanke vuosina 2013–2015. Kehittämishanke on nyt valmis ja sen tuotoksena on koottu Klaari Helsingin työ helposti hahmotettavaksi toimintakokonaisuudeksi.

Toimintakokonaisuudessa Klaari Helsingille tehtiin yhteistyössä ehkäisevän päihdetyön asiantuntijoiden, kumppaneiden, nuorten ja vanhempien kanssa uusi visio ja perustehtävän kuvaus, sekä tuotettiin viisi toimintaperiaatetta.

Visio

Helsinkiläinen nuori voi hyvin. Nuori osaa kriittisesti ja oikeaan tietoon peilaten tehdä omat ratkaisunsa suhteessa päihteisiin. Kaikki yhdessä vahvistamme nuorten hyvinvointia Helsingissä.

Klaari Helsingin perustehtävä

Klaari Helsinki huolehtii nuorten ehkäisevän päihdetyön toteutumisesta Helsingissä.

Nuorten ehkäisevää päihdetyötä tehdään ja kehitetään nuorten ja heidän huoltajiensa, asukkaiden ja lähiyhteisöjen sekä nuorten parissa työskentelevien toimijoiden kanssa. Klaarin tehtäviin kuuluu tässä työssä eri toimijoiden välisen yhteistyön ja työn tavoitteiden yhteensovittaminen.

Klaari Helsinki kokoaa ja välittää alueellista, valtakunnallista ja asiaintuntijoiden tuottamaa tietoa nuorten hyvinvoinnista ja päihdeilmiöistä tukien nuorten kanssa työskentelevien osaamista työyhteisöissä ja verkostoissa.

Klaari Helsingin toimintaperiaatteet

  • Lisää nuorten osallistumista ehkäisevän päihdetyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
  • Tuottaa ja soveltaa tietoa helsinkiläisten nuorten hyvinvoinnista ja päihdeasenteista.
  • Vahvistaa toimijoiden osaamista tehdä ehkäisevää päihdetyötä omassa työssään.
  • Edistää verkostotyötä nuorten ehkäisevässä päihdetyössä.
  • Vaikuttaa helsinkiläisten päihdeasenteisiin ja rohkaisee yhteisölliseen huolenpitoon.

 

Hyvää Uutta Vuotta 2016!

 

Päivi Kuuselä, Johtava Koordinaattori, Klaari Helsinki