Sommarhälsning

Sommaren och sommarlovet närmar sig med fart. Inför sommaren är det många föräldrar, förmyndare och personer som arbetar med unga som oroar sig för festandet och friheten som skolavslutningen kan föra med sig. Det kan vara tillfällen då ungdomar testar på tobak, alkohol eller cannabis för första gången.

Ungdomarnas rusmedelsanvändning har minskat under de senaste tio åren, och enligt Hälsa i skolan enkätens resultat har över hälften av högstadieeleverna i Finland inte testat på rusmedel.

Enligt enkäten Hälsa i skolan (2015) röker 9 procent av 8.–9.-klassisterna dagligen. Ordentligt berusade minst en gång i månaden är 10 procent av grundskolans 8.–9.-klassister och 8 procent av samma målgrupp har testat olagliga droger.

Tack vare rusmedelsfostran vet ungdomarna mer om rusmedel och skador som de för med sig, men det är också viktigt att förmyndarna pratar om rusmedel hemma. Förmyndarens intresse gentemot den ungas liv, samt att lyssna och sätta trygga gränser förebygger rusmedelsexperimenterandet. Fortbildning och målinriktat samarbete mellan olika aktörer som arbetar med barn och unga är också en delorsak till den positiva utvecklingen i ungdomars rusmedelsbruk. Inkommande höst skulle vi kunna börja prata mera om förebyggande av underårigas pennigspelande. Spelande kan också förorsaka beroende och många underåriga spelar penningspel trots åldersgränden på 18-år.

Ha en skön sommar, vi tar hand om varandra och vilar upp oss!