Storyn om att välja 2017

Årets genomförande av Storyn om att välja skedde under veckorna 10-12 i Helsingfors. Storyn om att välja är en metod inom rusmedelsfostran där syftet är att ställa frågor i stället för att ge svar som anses vara rätta.

För tredje året i rad erbjöds alla elever i åk 6 i de svenska skolorna i Helsingfors möjligheten att delta i Storyn om att välja. 19 klasser med totalt 329 elever deltog i Storyns svenska genomförande 2017. Nytt för i år var att även vänelever från Norsen och Botby deltog i genomförandet. Väneleverna var med och leda genomförandet för klasser ifrån skolor som hör till diverse högstadiers upptagningsområde. Vänelevernas deltagande fick väldigt positiv respons av såväl lärare, elever och föräldrar.

Storyn om att välja-tillfället består av video-material, övningar och samtal. Genomförandet förverkligas i mångprofessionellt samarbete med olika yrkesgrupper som arbetar med barn och unga. Istället för att fokusera på information om rusmedel och hälsoskador, är tanken att väcka diskussion bland ungdomarna kring de sociala faktorerna som bidrar till deras egna beslut, samt hur andra människor påverkar ungas inställning till rusmedel.

Storyn om att välja är en helhet som omfattar utbildning för aktöterna, ett tillfälle för eleverna i klass 6, en föräldrakväll samt en responslektion som läraren håller för eleverna.

I år genomfördes två föräldrakvällar, en på ungdomsgården Rastis och en på ungdomsgården Sandels. I föräldrakvällarna deltog totalt 27 föräldrar och aktörer från områdena.

Uppdateringen av Storyn om att välja pågår som bäst inför nästa år. Enligt planen lanseras ett helt förnyat material våren 2018 också på svenska.