Valintojen stoori uudistuu

Valintojen stoori on kuudesluokkalaisille suunnattu päihdekasvatusmenetelmä, joka on ollut käytössä Helsingissä jo yli kymmenen vuotta. Myös Espoossa ja Vantaalla menetelmää on käytetty. Nyt menetelmää uudistetaan tunne, -turvataito- ja päihdekasvatusmenetelmäksi. Klaari Helsinki tekee kehittämistyötä yhdessä Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden, Espoon kaupungin nuorisopalveluiden, Vantaan ehkäisevän päihdetyön ja Väestöliiton nuorten seksuaaliterveyden osaamiskeskuksen kanssa.

Valintojen stoorin uusi kuvattu tarina valmistuu kesäkuun 2017 aikana. Käsikirjoituksesta, roolituksesta ja ohjaamisesta vastaa Helsingin kaupungin nuorisopalveluista Narrin näyttämö ja kuvaamisesta Gloria. Tarina jakautuu kolmeen osa-alueeseen: tunnetaidot, turvataidot ja päihteet. Valintojen stoori -menetelmän kehittämiseen liittyviä työpajoja järjestetään syksyn 2017 aikana. Työpajoissa kehitetään  tarinan osa-alueisiin syventäviä keskustelurunkoja ja keskusteluihin virittäviä menetelmiä. Työpajoihin ovat tervetulleita osallistumaan kaikki aiheesta kiinnostuneet, niin nuoret kuin ammattilaisetkin. Uudistettu Valintojen stoori pilotoidaan syystalvella 2017 ja on valmis käyttöön kevättalvella 2018.

Lisätietoja antavat: Klaari –koordinaattorit, Mari Sirén ja Marinoora Alanne etunimi.sukunini@hel.fi