Päihdekasvatuksen kehittyvät käytännöt -koulutuksessa 9.11. oli aiheena Valintojen stoori

Klaari Helsinki ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ovat yhdessä järjestäneet Päihdekasvatuksen kehittyvät käytännöt -koulutuksia jo monen vuoden ajan. Tämän syksyn koulutuksessa paneuduttiin uudistuksen alla olevaan Valintojen stoori -menetelmään.

Valintojen stoorin uudistuksen suurin muutos on turva- ja tunnetaitojen lisäksi laajempi menetelmäkokonaisuus. Menetelmäkokonaisuuden aloittaa koulussa opettajan pitämä etkotunti. Sen jälkeen opettaja tuo luokkansa Valintojen stoori -tunnille, jossa videolla näytettävän tarinan kautta keskustellaan päihteistä sekä tunne- ja turvataidoista liittyen seksuaalikasvatukseen. Tämän tunnin ohjaavat pääsääntöisesti alueen kuudesluokkalaisten kanssa työskentelevät ammattilaiset tai alan opiskelijat. Valintojen stoorin tunneilla mukana myös 8.- ja 9. -luokkalaisia vertaisohjaajia. Tunti pyritään järjestämään koulun ulkopuolella. Koulussa opettaja pitää jatkotunnin Valintojen stoorin aihepiireihin liittyen.

Uudistettu kokonaisuus esiteltiin ensimmäistä kertaa Päihdekasvatuksen kehittyvät käytännöt -koulutuksessa. Koulutus pidettiin työpajana ja osallistujia oli kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta, kouluterveydenhuollosta, oppilashuollosta, nuorisopalveluista, Vantaan ehkäisevästä päihdetyöstä ja Ehyt ry:stä.  Työpajan tavoitteena oli saada palautetta menetelmästä sekä kehittämisehdotuksia viime metreille.

Valintojen stoori -menetelmä sai hyvää palautetta ja sen laajeneminen päihteiden lisäksi tunne- ja turvataitoihin koettiin tärkeänä. Hyvinä asioina nähtiin menetelmän mahdollisuudet vahvistaa alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Menetelmä nähtiin puheeksi oton välineenä niin koulussa, nuorisotalolla kuin kotona nuorten kanssa. Valintojen stoorin työryhmälle kehittämisessä huomioitavia asioita mm. koulutukseen ja tiedotukseen panostaminen, vanhempainiltamallin kehittäminen kouluille ja selkeä ohjeistus Valintojen stoorin kokonaisuudesta ja tehtävistä niin opettajille kuin ohjaajille ja vertaisohjaajille. Näillä ja kaikilla muilla hyvillä huomioilla ja ideoilla saamme Valintojen stoorin käyttöön keväällä 2018. Kiitos kaikille osallistujille!

Infotilaisuuksia ja koulutuksia tullaan järjestämään tuleville ohjaajille alkuvuodesta 2018.