Valintojen stoorista vanhemmille

Valintojen stoorit pyörähtivät maaliskuussa käyntiin eri puolilla Helsinkiä. Uudistettu menetelmäkokonaisuus pääsi nyt ensimmäistä kertaa käyttöön pilotointivaiheen jälkeen. Kevään aikana Valintojen stooriin osallistuu lähes kaikki helsinkiläiset 6. -luokkalaiset.

Valintojen stoorin uudistuksen myötä toivottiin, että myös vanhemmat tavoitettaisiin entistä paremmin. Vanhemmille lähetettiin opettajan välityksellä kirje, jossa kerrottiin Valintojen stoorista ja kehotettiin pelaamaan Nuortenlinkin Hukkaputki-peliä yhdessä lapsen kanssa. Hukkaputki-pelissä aiheena on erilaiset valinnat liittyen ystäviin ja hyvinvointiin. Tämän lisäksi Helsingin lännen ja etelän alueella järjestettiin pilottina kolme vanhempainiltaa Valintojen stoorin teemoista. Illat järjestettiin samalla viikolla alueiden Valintojen stoori -tuntien kanssa Pikku Huopalahden nuorisotalolla, Ruoholahden nuorisotalolla ja Nuorisokahvila Clubilla Haagassa. Iltoihin osallistui yhteensä 76 vanhempaa.

Keskustelu ja toisilta vanhemmilta saatu vertaistuki olivat vanhempainiltojen tärkein sisältö. Illassa vanhemmat pääsivät tutustumaan Valintojen stoorin sisältöihin ja taustoihin. Tämän jälkeen katsottiin Valintojen stoori- videota ja käytiin läpi tunnin materiaali. Vanhempainillat olivat antoisia myös meille niitä vetäneille. Tunnelma oli avoin ja keskustelua olisi riittänyt pidemmäksikin aikaa.

Vanhemmilta kerätty palaute tuki myös Valintojen stoorin ohjaajilta saatuja kommentteja: on tärkeää, että tunne- ja turvataidot ovat tulleet mukaan menetelmän sisältöihin. Vanhemmat kokivat hyväksi sen, että 6. luokkalaiset pääsevät harjoittelemaan ein sanomista ja valintojen tekemistä. Oli hienoa kuulla vanhemmilta, että he saivat illasta eväitä keskusteluihin oman lapsen kanssa.