Valintojen stoorit pyörähtävät käyntiin

Klaarin kooridinoima päihdekasvatus-,  tunne- ja turvataitomenetelmä Valintojen stoori pyörähtää maaliskuussa käyntiin nuorisotaloilla. Valintojen stoori tavoittaa vuosittain lähes kaikki helsinkiläiset kuudesluokkalaiset. Kevään 2019 Valintojen stooreihin on ilmoittautunut 249 luokkaa ja 5351 oppilasta eli noin 93 % Helsingin kuudesluokkalaisista.

Valintojen stoorissa käsitellään alkoholia, nuuskaa sekä tunne- ja turvataitoja erityisesti nuoren omiin rajoihin liittyen. Nuorten kanssa pohditaan toimintatapoja ja valintojen tekemistä hankalissa tilanteissa. Viime aikoina nuorten kokema seksuaalinen häirintä on noussut yleiseen keskusteluun. Myös viime vuosien Kouluterveyskyselyn tuloksissa näkyy, että seksuaalinen häirintä on lisääntynyt. Hiljaisuuden rikkominen ja vaikeista asioita puhuminen on tärkeää ehkäisevän työn näkökulmasta.

Valintojen stoori kokonaisuus tukee opetussuunnitelmaa ja toteutetaan yhteistyössä muun muassa nuoriso-ohjaajien, kuraattorien ja muiden nuorta lähellä työskentelevien kanssa. Tunne- ja turvataito-osuudet on tehty Väestöliiton seksuaalisuuden portaiden ikäryhmän kehitystason mukaan.

Valintojen stoorit toteutuvat pääsääntöisesti viikoilla 10 – 12 Helsingin nuorisotaloilla. Kuudesluokkalaisten vanhemmille järjestetään vanhempainilta 11.4. klo 18 – 19.30 keskustakirjasto Oodissa. Munkkiniemi/Pikku Huopalahti –alueella toteutetaan 7.3 alueellinen vanhempainilta. Ruotsinkielinen vanhemmille suunnattu Podcasti ”Bryr du dig om mej” jossa asiantuntijat ja nuoret keskustelevat mm. päihteistä ja yläasteelle siirtymisestä julkaistaan 4.3.