”Bryr du dej om mej” Podcastens första avsnitt: Ungdomar och rusmedel

I det första avsnittet av ”Bryr du dej om mej?” är temat ungdomar och rusmedel och podden gästas av ungdomarna Alva Mollgren och Robin Runne samt Katarina Rehnström från Ehyt. Tillsammans med ungdomarna diskuterar vi om varför unga dricker och varför det är så farligt att dricka som ung. Vi behandlar myter och kollar vad undersökningar säger och om ungdomarna tycker att det stämmer överens med deras vardag. Vi tar tipsar också föräldrar om hur ungdomarna önskar att man talar med dem och Katarina berättar om vad de så kallade skyddande faktorerna egentligen handlar om. Du kan lyssna på avsnittet HÄR

Det finns också en hel del bra sajter där man kan läsa mera om ungdomar och rusmedel. En av dessa är bl.a. Tonårsparlören www.tonarsparloren.se som tar upp frågor och svar om ungdomar och alkohol. Tonårsparlören sammanfattar också råd till tonårsföräldrar.

Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete (EHYT rf) är verksam i hela landet och arbetar med att främja hälsosamma levnadsvanor hos hela befolkningen. Arbetet omfattar alla, från barn och unga till människor i arbetslivet samt pensionärer. Förutom alkohol-, tobak- och drogförebyggande verksamhet, arbetar EHYT med att förebygga spelrelaterade skadeverkningar www.Ehyt.fi/sv

Dygnet runt rusmedelsrådgivning http://www.ehyt.fi/fi/paihdeneuvonta

Ungdomsstationen erbjuder service med låg tröskel för 13-23 -årig unga som använder alkohol eller droger, spelar, tillbringar för mycket tid på nätet eller har lindriga psykiska symtom. Servicen är också avsedd för de ungas föräldrar och anhöriga. https://www.hel.fi/helsinki/sv/social-och-halso/mental/psykiatri-och-missbrukarcentraler/ovrig-psyk-oppenvard/ungdomsstation

Psykporten för unga: Här finns det information om missbruks- och spelproblem för unga och även information för föräldrar:

https://www.hel.fi/helsinki/sv/social-och-halso/mental/psykiatri-och-missbrukarcentraler/ovrig-psyk-oppenvard/ungdomsstation

MLL uppehåller sidan nuortennetti på finska: www.nuortennetti.fi