Drogförebyggande veckan 2019

I år är temat för drogförebyggande veckan Cannabis. Under drogförebyggande veckan uppmuntras alla som arbetar med ungdomar att ta cannabis till tals i olika omgivningar: på ungdomsgårdar, i hobbyverksamhet och i skolor. Det är även bra att som förälder säga att det är ok att tala om rusmedel hemma. Oftast saknar den unga inte enbart fakta utan också gemensam reflektion tillsammans med en vuxen. Veckan är också ett bra tillfälle att tala om andra rusmedel och t.ex. pengaspelande.

Ungdomars attityd gentemot cannabis har blivit mera liberal. Enligt Hälsa i skola enkäten 2019 godkänner 16,6% av elever i åk 8-9 användning av cannabis i deras egen åldersgrupp. Enligt enkäten har 34,3% av studeranden i yrkesskolor i Helsingfors testat på cannabis minst en gång, och motsvarade procent bland gymnasiestuderanden bland 1:a och 2:a årets studerande är 25,2% (Institutionen för hälsa och välfärd, Hälsa i skolan enkäten 2019).

KLaari Helsingfors har gjort en cannabis quiz som fungerar bra som en diskussionsöppnare. Man kan svara på quizen tillsammans med en kompis, förälder eller en annan vuxen. Länk till quizen finns högt uppe på sidan i bannern på finska och på svenska.