Utbildning på svenska inom spelkunskap

 

Spelkunskap för professionella

– en utbildning om den digitala spelvärlden, motiven bakom spelande och hur vi kan stöda unga till en balanserad spelvardag 4.2.2020 på Sandels vid Tölö torg  kl. 9.00-12.00

 

 

Utbildningen erbjuder kunskap och arbetsverktyg för att hantera digitalt spelande. Under utbildningen behandlas barns och ungas digitala spelande och spelkulturer, spelfostran, spelproblem samt hur de kan förebyggas.

Utbildningen är riktad till professionella som arbetar med barn och unga inom t.ex. fostran, fritid, socialtjänster eller sjukvården. Utbildare under tillfället är Annukka Såltin från Ehyt rf, Spelkunskap-projektet.

 

Utbildningsdagen innehåller bl.a.

  • digitalt spelande bland barn och unga
  • spelkulturer samt spelande som fenomen
  • spelandets olika motiv och verkan
  • problembaserat spelande
  • spelfostran och förebyggande av spelrelaterade skadeverkningar
  • diskussioner kring temat utifrån deltagarnas erfarenheter.

 

Det finns ett begränsat antal platser, anmäl dig senast 28.1.2020 via denna länk: https://q.surveypal.com/Spelkunskap-for-professionella-4.2.2020

Utbildningen är avgiftsfri. Spelkunskap finansieras med stöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och ordnas i samarbete med Helsingfors stads ungdomsservice och Ehyt rf.