Skarppi pilot på svenska

Skarppi är rusmedelsfostran enligt ung till ung metod som fick sin början då ungdomarna kritiserade rusmedelsfostran och önskade att den kunde ledas av unga till unga. Ungdomarna började tillsammans med vuxna profes­sionella utveckla Skarppi och idag har skarppi metoden funnits i över 10 år på finska. Tidigare behandlades endast alkohol i skarppi, men 2016 tillökades […]

Read more

#minåsikt på Rubufest

I början av september anordnade Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet evenemanget Rubufest på Djurgårdens idrottsplan. Under Rubufest fick ungdomarna komma med idéer om hur de vill utveckla Helsingfors och sitt närområde samt dess fritidsaktiviteter. Idéerna samlades in under verkstäderna och Ungdomscentralen arbetar vidare med dem tillsammans med skolorna. De vinnande idéerna presenteras till Krutbudgeten. I evenemanget deltog […]

Read more