#minåsikt på Rubufest

I början av september anordnade Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet evenemanget Rubufest på Djurgårdens idrottsplan. Under Rubufest fick ungdomarna komma med idéer om hur de vill utveckla Helsingfors och sitt närområde samt dess fritidsaktiviteter. Idéerna samlades in under verkstäderna och Ungdomscentralen arbetar vidare med dem tillsammans med skolorna. De vinnande idéerna presenteras till Krutbudgeten.

I evenemanget deltog ca. 200 elever från två olika högstadieskolor. Klaari Helsingfors samlade in ungdomars åsikter kring välmående och rusmedel. Ungdomarna fick avsluta påbörjade meningar under fem olika teman. Meningarna behandlade vänskap, cannabis, välmående, rädsla/oro och alkohol. Vi samlade in totalt 152 åsikter av ungdomarna.

En del av ungdomarna fotades med sina meningar, och bilderna delades via instagram under #minåsikt

rubufest-gruppbild

Ungdomarna upplevde oroväckande på deras eget boendeområde bl.a. kriminalitet (inbrott, och tjuvar), rasism, alkoholism och högljudda människor. Även skräpning av boendeområdet nämndes som oroväckande.

rubufest-boendeomrade

Nästan alla ungdomar angav att de skulle berätta till en vuxen och hjälpa sin kompis sluta om hen använde cannabis. Inställningen till cannabis bland ungdomarna var tydligt negativ, bara några tyckte att de inte skulle bry sig och att de skulle låta kompisen fortsätta ifall hen använde cannabis. Det framkom också att flera av ungdomarna inte vet vad ordet cannabis betyder.

rubufest-vannercannabis

När vuxna talar om cannabis känns det konstigt, osäkert och generande framkommer från ungdomarnas åsikter. Ungdomarna tyckte också att det väcker tankar kring varför någon skulle använda cannabis då vuxna talar om temat.

Det framkommer tydligt från ungdomarnas åsikter att det som irriterar dem i vuxnas alkoholbruk är att vuxna inte är sig själva och att deras beteende ändras. Ungdomarna upplever det som jobbigt då vuxna blir fulla och börjar ropa och skrika.

”Jag mår bra när jag sportar och tränar eller är med vänner” anger majoriteten av alla ungdomar som deltog. Att få sova tillräckligt och äta god mat ansågs också som en viktig faktor för välmående, likaså att ha roligt och att vara glad.

rubufest-jagmar-bra

Denice Lönnroth, Planerare KLaari Helsingfors