Nya Storyn behandlar även känslor och trygghetsfostran

För fjärde året i rad erbjöds alla elever i åk 6 i de svenska skolorna i Helsingfors möjligheten att delta i Storyn om att välja. 14 klasser med totalt 252 elever deltog i Storyns svenska genomförande 2018.

Storyn är en metod inom rusmedelsfostran som genomgått en förnyelse och har utarbetats till att utöver rusmedelsfostran även behandla självkännedom och känslor samt att bli medveten om sina egna gränser. Förnyade versionen är utarbetad i samarbete med bl.a. Helsingfors och Esbo stads ungdomstjänster samt Befolkningsförbundet (Väestöliitto).

Materialet består av ett digitalt spel, video-material samt övningar och samtal. Innehållet är indelat i känslo-, trygghets- och rusmedelsfostran. Genomförandet förverkligas i mångprofessionellt samarbete med olika yrkesgrupper som arbetar med barn och unga.

Även i år var vänelever från Norsen och Botby med i genomförandet. Väneleverna var med och leda genomförandet för klasser ifrån skolor som hör till diverse högstadiers upptagningsområde. Vänelevernas deltagande fick väldigt positiv respons av såväl lärare, elever och föräldrar.

Förebyggande rusmedelsarbete EHYT r.f. ordnar i samarbete med Klaari Helsingfors en nätföreslänsning för föräldrar och vårdnadshavare torsdagen 26.4 kl. 18-19.30 på svenska med temat rusmedel och unga.

Föräldramötet på nätet är riktat till vårdnadshavare som funderar kring unga och rusmedel och hur man som förälder kan stöda ungas uppväxt. På det nätbaserade föräldramötet behandlas bland annat frågor om ungas rusmedelsanvändning, varifrån får unga information om rusmedel, vil…ka rusmedel ser unga i sin omgivning och vilka rusmedelsfrågor är aktuella bland unga?

Föräldramötet på nätet ger en ypperlig plats för deltagarna att diskutera hur vårdnadshavare kan arbeta förebyggande, vilka faktorer skyddar mot ungas rusmedelsanvändning och hur man kan diskutera om rusmedel med sitt barn? Deltagarna har också möjlighet att ställa frågor, kommentera och samtala om temat. Det är också möjligt att ställa frågor om Storyn om att välja metoden via chatten.