Archives

Samarbete kring familjevåld

Hur hör alkohol och våld ihop? Forskning visar att alkoholkonsumtion ökar risken för våld betydligt. Berusning och i synnerhet långvarigt alkoholbruk försvagar förmågan att göra riktiga observationer om andras beteende och tal. Det ökar benägenheten att bli sårad över bagateller och fördunklar sinnet för proportioner. Allt det här ökar risken för våldshandlingar mot närstående när […]

Read more

Skarppi pilot på svenska

Skarppi är rusmedelsfostran enligt ung till ung metod som fick sin början då ungdomarna kritiserade rusmedelsfostran och önskade att den kunde ledas av unga till unga. Ungdomarna började tillsammans med vuxna profes­sionella utveckla Skarppi och idag har skarppi metoden funnits i över 10 år på finska. Tidigare behandlades endast alkohol i skarppi, men 2016 tillökades […]

Read more

#minåsikt på Rubufest

I början av september anordnade Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet evenemanget Rubufest på Djurgårdens idrottsplan. Under Rubufest fick ungdomarna komma med idéer om hur de vill utveckla Helsingfors och sitt närområde samt dess fritidsaktiviteter. Idéerna samlades in under verkstäderna och Ungdomscentralen arbetar vidare med dem tillsammans med skolorna. De vinnande idéerna presenteras till Krutbudgeten. I evenemanget deltog […]

Read more