Rusmedelsförebyggande

Vad är rusmedelsförebyggande verksamhet?

Rusmedelsförebyggande definieras allmänt som verksamhet där man förhindrar och minskar användningen av rusmedel genom att påverka

  • tillgången till rusmedel
  • information om attityder till rusmedel
  • förhållanden som orsakar problematisk användning av rusmedel (skyddande och riskfaktorer)

Verksamhetens målsättning är att befrämja hälsa, trygghet och välmående genom att

  • främja rusmedelsfria levnadsvanor
  • förebygga och minimera skador av rusmedel
  • öka förståelsen av och kontrollen av rusmedelsbruket som fenomen
  • främja grund- och mänskliga rättigheter i frågor gällande rusmedelsbruk

Högkvalitativ rusmedelsfostran

Vad är preventivt rusmedelsarbete i ungdomssektorn? Stödmaterial för högkvalitativ rusmedelsfostran, Preventiimi

Och ändå fungerar den Att bringa klarhet i alkohol- och drogupplysningen, Ungdomsforskningsnätverket

Synvinklar på det rusmedelsförebyggande arbetet med unga i Finland, Preventiimi