Kontaktuppgifter

Planeraren från ungdomsservicen har hand utveckling och koordinering av den svenskspråkiga rusmedelsförebyggande verksamheten

Denice Lönnroth (09) 310 44599, 050 562 3611

denice.lonnroth@hel.fi