Metoder

Storyn om att välja

Storyn om att välja är en metod inom rusmedels- känslo- och trygghetsfostran. I Storyn diskuteras alkohol, snus, val, känslor och trygghetskunskap angående egna gränser. Mera information hittar du här