Metoder

Logo_RUOTSI-01 (2)

Storyn om att välja är en metod inom rusmedelsfostran där syftet är att ställa frågor i stället för att ge svar som anses vara rätta.

Istället för att fokusera på information om rusmedel och hälsoskador, är tanken att väcka diskussion bland ungdomarna kring de sociala faktorerna som bidrar till deras egna beslut, samt hur andra människor påverkar ungas inställning till rusmedel.

Storyn om att välja är avsedd för elever i klass 6 i grundskolan samt deras vårdnadshavare.

Storyn om att välja-tillfället består av video-material, övningar och samtal. Genomförandet förverkligas i mångprofessionellt samarbete med olika yrkesgrupper som arbetar med barn och unga.

Storyn om att välja är en helhet som omfattar utbildning för aktöterna, ett tillfälle för eleverna i klass 6, en föräldrakväll samt en responslektion som läraren håller för eleverna. Den ansvariga instansen för Storyn om att välja i Helsingfors är Klaari Helsingfors.

Logo_RUOTSI-01 (2)