Skarppi

Skarppi är rusmedelsfostran enligt ung till ung metod. I Skarppi är de unga delaktiga i verksamhetens planering, genomförande, utvätrdering samt utveckling av metoden. Skarppi har utvecklats utgående från ungdomarnas eget initiativ 2003. Skarppi förverkligas för tillfället på svenska i Helsingfors främst i högklasserna. Skarppi utbildar professionella som arbetar med barn och unga till utbildare, som sedan kan utbilda utbildare eller ung till ung ledare.

Vill du veta mera eller boka en utbildning? Kontakta Planerare Denice Lönnroth per e-post denice.lonnroth@hel.fi eller telefon (09) 310 44599, 050 562 3611