Storyn om att välja

 

Storyn om att välja är en metod inom rusmedels- känslo- och trygghetsfostran. I Storyn diskuteras alkohol, snus, val, känslor och trygghetskunskap angående egna gränser. Syftet är att väcka elevens egna tänkande och utmana till nya insikter. Eleverna bekantar sig med temat genom att spela ett digitalt spel tillsammans med läraren, efter det deltar eleverna i ett Story tillfälle, som oftast genomförs på en ungdomsgård. Diskussionen fortsätter efteråt i klassen under lärarens ledning. Föräldrarna informeras om Storyn om att välja, och det ordnas föräldrakvällar el. dyl. ifall det finns intresse.

Metoden förverkligas som ett samarbete. Story tillfället leds av professionella som arbetar med barn och unga på fältet som genomgått en introduktion till metoden (bl.a. kuratorer och ungdomsledare tillsammans med studerande och vänelever). Storyn om att välja har uppskattats som metod av unga och vuxna. Eleverna har upplevt att de genom Storyn får en möjlighet att tala om känslor, egna gränser och rusmedel tillsammans med vuxna och andra ungdomar.

Metoden är utvecklad av Klaari Helsingfors och Storyn om att välja arbetsgruppen. Arbetsgruppen bestod av Esbo stads ungdomsväsen, Vanda förebyggande rusmedelsarbete och Befolkningsförbundet. Även Narrin näyttämö och deras unga, kulturarenan Gloria, ungdomsledare, skolkuratorer och elever från åk 6 och högklasser har varit med och utveckla metoden.

Du kan bekanta dig med materialen genom länkarna nedan:

Till lärare Till ledare