Till ledare

 

På den här sidan hittar du material som hjälper dig i att leda ett lyckat Story tillfälle. För att leda tillfället behöver du Storyn om att välja videon och handboken för ledare.

Alla ledare skall bekanta sig ordentligt med handboken för ledare och videomaterialet. Detta sker enklast genom en gemensam introduktion som ordnas av den koordinerande instansen.

Material till läraren inklusive introduktion och uppföljande lektion hittar du på förgående sida under balken Till lärare.

 

Målsättningar för Story tillfället är

Del 1

  • att bekanta sig med personerna i Storyn
  • att värma upp inför diskussionen
  • att skapa en trygg atmosfär

Del 2

  • att förstå betydelsen av rusmedelsrelaterade val och deras inverkan och följder
  • att tänka på olika tillvägagångssätt och val i svåra situationer

Del 3

  • att öka sina trygghetskunskaper relaterad till de egna gränserna
  • att öka förståelsen för känslor och sambandet mellan beteende, orsak och verkan
  • att öva på att agera i olika situationer
  • att väcka tankar om att välja och om hur valen inverkar på en själv och andra

 

Handbok för ledare