Till lärare

Storyn om att välja är en metod inom rusmedels-, känslo- och trygghetsfostran. I Storyn diskuteras alkohol, snus, val, känslor och trygghetskunskap angående egna gränser. Delarna som innefattar känslor och trygghetsfostran är gjorda enligt Befolkningsförbundets trappa för åldersenlig, barnanpassad sexualfostran. På Storyn om att välja tillfället och uppföljande lektionen är det också möjligt att behandla nätmobbning och trakasserier.

Storyn om att välja helhetens verkan baserar sig på metoder som bygger på växelverkan och upprepning. Eleverna introduceras till olika teman som behandlas på introlektionen i klassen och leds av läraren innan själva Storyn om att välja tillfället. På uppföljande lektionen fortsätter läraren med diskussioner kring något av ämnen som behandlats på Storyn om att välja tillfället på ungdomsgården. Storyn om att välja metodhelhetens målsättning är att sporra elevens eget tänkande och att utmana till nya insikter.

Läraren kan påverka innehållet av helheten

Läraren har möjlighet att påverka innehållet så att det motsvarar klassens behov.

  • läraren kan i förväg bestämma om hen vill fokusera på något specifikt ämne för sin klass i Storyn om att välja.
  • på introlektionen kan läraren gå in på ett ämne genom att ställa frågor om ett på förhand valt tema.
  • läraren kan berätta till koordinerande instans, som tar emot bokningar om det finns något tema som är aktuellt för klassen eller om hen önskar fokus på något tema på själva tillfället. Önskemålen tas i beaktande på storyn om att välja tillfället.
  • läraren väljer tema för uppföljande lektion

 

Storyn om att välja består av tre olika helheter

Handbok för lärare Trygghetsfostran spelkort Innehållstabell