Valintojen Stoori

Valintojen Stoori uudistuu ja tulee jatkossa käsittelemään päihdekasvatusta sekä tunne-ja turvataitoja. Valintojen stoorin uusi materiaali on käytettävissä keväällä 2018.