Ohjaajalle ja apuohjaajalle

Ohjeistus ohjaajalle

Tältä sivustolta löydät kaikki Valintojen stoori -menetelmän materiaalit, jotka auttavat sinua toteuttamaan ja ohjaamaan tunne-, turvataito- ja päihdekasvatuskokonaisuuden onnistuneesti. Valintojen stoori-tunnin ohjaamiseen tarvitset Valintojen stoori-videon ja ohjaajan oppaan.

Materiaalit -palkista löydät tarvittavat viestit ja muut materiaalit:

 • ohjaajan oppaan,
 • perehdytysmateriaalit,
 • Hukkaputki-pelin tutustuttavaksi ennen perehdytystä.

Kaikkien ohjaajien tulee tutustua huolella ohjaajan oppaaseen sekä videoon. Tämä tapahtuu helpoiten yhteisessä perehdytyksessä.

Valintojen stoorin ohjeistus opettajalle ja jatkotyöstömateriaalit löydät edelliseltä sivulta opettajalle -palkin takaa. Valintojen stoorin kouluille ja ohjaajille lähtevät kirjeet löydät tiedotus -palkista.

Linkki Valintojen stoori-tunnilla tai jatkotunnilla käytettävään tukioppilaan puheenvuoroon.

 

Huomioitavia asioita:

Valmistelut ennen luokan saapumista

 • Aiemmin on varmistettu luokan osallistuminen ja se, että opettaja on jakanut luokan kahteen tai kolmeen ryhmään (ryhmän koko on 7–10 oppilasta).
 • Varataan ryhmille kaksi tai kolme rauhallista tilaa, joissa oppilailla on istumapaikat ja tilaa tehdä toiminnallisia harjoituksia.
 • Varmistetaan, että kaikki oppilaat näkevät ja kuulevat tv-ruudusta, läppäriltä, videotykiltä tai tabletilta yms. näytettävän videon.

Ohjaajan muistilista

 • Valintojen stoori -tunnin kesto on 60 min per luokka.
 • Luokan saapuessa kaikki ohjaajat ovat paikalla.
 • Ohjaajat toivottavat oppilaat tervetulleiksi ja esittäytyvät.
 • Kerrotaan lyhyesti, mitä tunnin aikana tapahtuu.
 • Kerrotaan, että tärkeintä on asioiden pohtiminen yhdessä, ei se, ovatko vastaukset oikein tai väärin.
 • Siirrytään ryhmittäin ryhmille varattuihin tiloihin.
 • Osioihin merkatut ajat ovat suuntaa antavia.
 • Tekstistä löytyvät osiot, joissa on ohjaajan tueksi tietoa, vinkkejä ja apua ohjaukseen.
 • Katkoviivojen välissä olevat kysymykset kysytään, jos on aikaa.
 • Ohjaaja pitää mielessä Valintojen stoorin tavoitteet koko tunnin ajan.

Valintojen stoori -tunnin tavoitteet ovat

Osa 1

 • tutustua tarinan henkilöihin
 • lämmitellä keskusteluihin
 • luoda turvallinen ilmapiiri

Osa 2

 • ymmärtää päihteiden kokeiluun ja käyttöön liittyviä seurauksia ja vaikutuksia
 • pohtia toimintatapoja ja valintojen tekemistä hankalissa tilanteissa

Osa 3

 • lisätä turvataitoja liittyen omiin rajoihin
 • lisätä tunteiden ja käyttäytymisen syiden ja seurauksien ymmärtämistä
 • harjoitella toimimista eri tilanteissa.
 • herätellä ajatuksia valinnoista ja niiden vaikutuksista itseensä ja muihin