Tiedotus

Miten järjestetään Valintojen stoori -menetelmän kokonaisuus?

Helsingin kaupungissa Valintojen stooriin osallistuu suurin osa kuudesluokkalaisista. Tällä sivulla kerrotaan, miten Valintojen stoori – menetelmä järjestetään Helsingissä. Klaari-koordinaattorit ovat vastuussa Valintojen stoori-menetelmän järjestämisestä ja materiaalien päivityksestä. Alla on listattu mitä viestejä, kenelle ja missä järjestyksessä lähetetään sähköpostiin kopiotuna. Viestit löytyvät myös sivupalkista.

  • Ennakkotiedotteella informoidaan rehtoreiden kautta kouluja. Tiedotteessa kerrotaan yleisesti Valintojen stoori – menetelmästä ja avataan tulevaa aikataulua.
  • Luokkien ilmoittautumiset pyydetään rehtoreilta.
  • Luokkien aikatauluista lähtee viesti opettajille. Ajankohta ja aikataulu sovitaan yhdessä nuorisotalojen kanssa. Aikataulu voi olla Word-tiedostona tai GoogleDocsina ja se lähetetään sekä 6.-luokkien opettajille että Valintojen stoori -tunnille tuleville ohjaajille.
  • Apuohjaajia rekrytään mukaan viestillä, jonka voi myös tulostaa.
  • Ennen Valintojen stoori-tuntia -viesti lähetetään opettajille käytännön asioihin liittyen.
  • Viesti vanhemmille Valintojen stoorista lähetetään Wilma-viestinä.

Ohjaajia rekrytoidaan alueellisten verkostojen ja muiden kontaktien kautta hyvissä ajoin. Lisää tietoa löytyy Ohjaajalle – osiosta.

Palautteet kerätään Valintojen stoorin jatkotyöstössä koululla. Palautteen sisältö vaihtelee vuosittain riippuen siitä, mitä tietoa menetelmästä tarvitaan.