#munmielipide #minåsikt

Ruutiexpossa viime viikolla Klaari Helsinki keräsi nuorilta kokemustietoa hyvinvoinnista ja päihteistä. Nuorille tarjottiin viittä eri lausetta josta he valitsivat yhden täydennettävän. Lauseiden teemoina olivat mm. kannabis, ystävyys, hyvinvointi, huoli asuinalueella ja aikuisten alkoholinkäyttö. Halukkaat valokuvattiin vapaavalintaisen maskin ja lauseensa kanssa ja kuvia jaettiin instagramiin #munmielipide #minåsikt. Nuorten mielipiteitä saatiin yhteensä 112 kappaletta.

Nuoria huolestutti erityisesti asuinalueella päihteet ja niiden käyttö, väkivaltarikokset ja muu rikollisuus, rasismi, turvattomuus sekä se että nuorille on liian vähän tekemistä.IMG_9208

“Asuinalueellani minua huolestuttaa…se että rasismi on yleistä.” Tyttö 13 v.

Aikuisten alkoholin käytössä nuoria ärsytti humalahakuinen juominen, lasten edessä juominen, että lapset joutuvat kärsimään ja lapselle aiheutuva turvaton olo. Lauseissa mainittiin myös ärsyttävänä aikuisen käytöksen muuttuminen juomisen yhteydessä.

IMG_9209

“Aikuisten alkoholinkäytössä minua ärsyttää… julkisissa meluavat humalaiset. Tyttö 14 v.

Nuoret kokivat että aikuiset eivät tiedä mistä puhuvat kun he puhuvat kannabiksesta. Nuorten lauseista poimittiin että he kokivat että aikuisilta puuttuu oikea tieto, ja he tekevät nuorille vaivaantuneen olon yrittäessään puhua kannabiksesta nuorille.

IMG_8992

“När vuxna talar om cannabis…vet de inte vad de talar om.” Flicka 17-år

Jos kaverini käyttäisi kannabista… nuoret vastasivat että he kertoisi asiasta aikuiselle tai pyytäisi/auttaisi lopettamaan. Osa koki että se on jokaisen oma asia, toiset taas että he eivät olisi ystäviä enää.

IMG_9216

“Jos kaverini käyttäisi kannabista, minä…olisin huolissani hänestä.” Poika 15 v.

Nuorten hyvään oloon vaikuttivat se että hyväksytään omana itsenään, perheellä on kaikki hyvin ja saa olla perheen ja ystävien kanssa. Tärkeäksi koettiin myös se että on saanut nukkua tarpeeksi ja että on turvallinen ja rauhallinen ympäristö ilman melua. Harrastukset koettiin myös yhtenä hyvän olon luojana.

IMG_9194

Minun on hyvä olla kun…ympärilläni on parhe ja parhaat kaverit. Tyttö 15 v.

IMG_9201

“Jag mår bra när… jag är med mina vänner eller min familj.” Flicka 14-år

“Jag mår bra när jag är med vänner jag bryr mig om” Flicka 14-år

Denice Lönnroth, Planerare, Klaari Helsinki