Opettajan opas Valintojen stooriin

Opettajan opas tutustuttaa yksityiskohtaisesti Valintojen stoori -menetelmän kokonaisuuteen.

Tervetuloa valintojen stoori -menetelmäkokonaisuuden pariin

Valintojen stoori – päihdekasvatusmenetelmä 6.-luokkalaisille on uudistettu kuluneen vuoden aikana. Uudistetussa menetelmässä päihdekasvatuksen lisäksi keskustellaan mm. tunteista sekä muiden että omien tunteiden tiedostamisesta ja harjoitellaan turvataitoja liittyen ennen kaikkea omiin rajoihin. Tunne ja turvataito osuudet on tehty Väestöliiton seksuaalisuuden portaiden ikäryhmän kehitystason mukaan. Valintojen stoori-tunnilla ja jatkotyöstössä on mahdollista käsitellä myös nettikiusaamista.

Valintojen stoori -tunnin vaikuttavuus perustuu vuorovaikutteisiin menetelmiin ja toistoon. Oppilasta johdatetaan aiheiden pariin ennen Valintojen stoori -tunnille osallistumista opettajan johdolla luokassa. Valintojen stoori -tunnilla vierailun jälkeen opettaja jatkaa jatkotyöstössä keskustelua samoista aiheista. Valintojen stoori -menetelmäkokonaisuuden tavoitteena on virittää oppilaan omaa ajattelua ja haastaa uusiin oivalluksiin.

Menetelmän uudistuksen työryhmässä ovat olleet mukana Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien nuorisopalvelut ja ehkäisevä päihdetyö sekä Väestöliitto.

Opettaja voi vaikuttaa kokonaisuuden sisältöön

Opettajalla on mahdollisuus suunnitella kokonaisuus vastaamaan luokan tarpeita.

  • opettaja voi etukäteen päättää haluaako painottaa jotain Valintojen stoorissa olevaa aihetta luokalleen
  • intro opettaja voi tehdä lisää kysymyksiä ennalta valittuun aiheeseen liittyen
  • opettaja voi kertoa ennen Valintojen stoori-tunnille osallistumista opettajan kirjeen lähettäneelle henkilölle, jos luokalla on aihepiiriin liittyviä haasteita tai onko painottanut jotain aihepiiriä. Tämä huomioidaan Valintojen stoori -tunnilla
  • opettaja valitsee jatkotyöstön tehtävän aiheen mukaan

Valintojen stoorin sisältöjä ja painotuksia voi peilata perusopetussuunnitelmaan sisältötaulukossa.

Valintojen stoori -menetelmäkokonaisuus muodostuu kolmesta osa-alueesta

Intro ennen Valintojen stoori-tuntia luokassa (kesto 30–45 min)

 

Ennen Valintojen stoori -tunnille osallistumista opettaja ohjeistaa oppilaat pelaamaan Nuortenlinkin Hukkaputki peliä, joka sisältää erilaisten valintojen tekemistä. Tähän on hyvä varata oppilaille tietokoneet tai tabletit. Peliä voi pelata myös älypuhelimella. Jos kaikille oppilaille ei ole mahdollista saada omaa välinettä pelaamiseen, niin peliä voi pelata myös pareittain. Hukkaputki -pelin linkistä löytyy pelin ohjeet opettajalle.

Intron ohjeet löytyvät linkistä: www.nuortenlinkki.fi/peli

 

Valintojen stoori-tunti (kesto 60 min)

 

Opettaja tuo oppilaansa Valintojen stoori -tunnille. Usein tunnit järjestetään lähinuorisotalolla. Tunnilla näytetään video, jonka pohjalta käydään toiminnan kautta keskustelua. Valintojen stoori- tunnin ohjaavat lasten ja nuorten kanssa töitä tekevät alan ammattilaiset (mm. nuoriso-ohjaajat, koulukuraattorit ja -psykologit) ja opiskelijat, jotka ovat perehdytetty menetelmään.

Valintojen stoori-tunnin lyhennetyn tarinan voit lukea täältä.

Halutessasi voit tutustua ohjaajan oppaaseen täältä.

 

Jatkotyöstö luokassa (kesto 30-45min)

Valintojen stoori -tunnin jälkeen opettaja pitää aiheisiin liittyvän, oman valinnan mukaisen jatkotyöskentelyn oppilaille. Jatkotyöskentelyyn kuuluu aina palautteen antaminen, palautteet täytetään Webropol -ohjelmaan, johon tulee linkki sähköpostilla ja keskustelu oppilaiden kanssa Valintojen stoori-tunnista sekä vähintään yksi valinnainen tehtävä.

Valinnaisia tehtäviä:

Tunnetaidot

Tunnetaitojen harjoitteluun on kolme valinnaista tehtävää. Oppilaiden kanssa voi tehdä yhden tehtävän tai kaikki tehtävät.

  1. Tunnemittari: oman tunnetilan ja sen voimakkuuden tunnistaminen
  2. Tunnesana -alias: tunteiden nimeäminen ja tunnistaminen
  3. Tunne ja keho -kysely: eri tunteisiin liittyvien kehon viestien tunnistaminen

Tehtävän materiaalit löytyvät täältä.

Turvataidot

Hullunkuriset kohtaamiset -peli: peliä pelataan kuin hullunkurisia kysymyksiä ja vastauksia. Peli on tarkoitettu käytettäväksi 5.-7.-luokkalaisten nuorten kanssa tukemaan keskustelua omista rajoista ja seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta. Pelin tarkoitus on kannustaa nuoria pohtimaan yksilön oikeutta omiin rajoihin. Peliä ohjaavan aikuisen opastuksella voidaan johdattaa nuori miettimään sitä, miten omista rajoista voi pitää kiinni, ja miten kunnioittaa myös toisen omia rajoja.

Pelin ohjeet ja pelikortit löytyvät täältä.

 

Päihteet

Smoke free -tietovisa: tupakkatuotteista pohditaan mitkä väitteet ovat totta ja mitkä tarua. Jos haluat laajentaa tehtävää, voit toteuttaa Smoke free -rastiradan.

Laajemmin päihteisiin liittyen voi pitää Juteltaisko?-oppitunnin.

Tehtävän materiaalit löytyvät täältä.

Nettikiusaaminen

Keskustelu nettikiusaamisesta on erittäin tärkeää, jotta lapset oppivat tunnistamaan nettikiusaamisen, uskaltavat ja osaavat puuttua siihen sekä tietävät netinkäyttösäännöt.

Tehtävän materiaalit löydät täältä.

 

Vanhemmille menevä kirje Valintojen stoorista löytyy täältä.