Klaari Helsinki

Klaari Helsingin visio

Helsinkiläinen nuori voi hyvin. Nuori osaa kriittisesti ja oikeaan tietoon peilaten tehdä omat ratkaisunsa suhteessa päihteisiin. Kaikki yhdessä vahvistamme nuorten hyvinvointia Helsingissä.

Klaari Helsingin perustehtävä

Klaari Helsinki huolehtii nuorten ehkäisevän päihdetyön toteutumisesta Helsingissä.

Nuorten ehkäisevää päihdetyötä tehdään ja kehitetään nuorten ja heidän huoltajiensa, asukkaiden ja lähiyhteisöjen sekä nuorten parissa työskentelevien toimijoiden kanssa. Klaarin tehtäviin kuuluu tässä työssä eri toimijoiden välisen yhteistyön ja työn tavoitteiden yhteensovittaminen.

Klaari Helsinki kokoaa ja välittää alueellista, valtakunnallista ja asiaintuntijoiden tuottamaa tietoa nuorten hyvinvoinnista ja päihdeilmiöistä tukien nuorten kanssa työskentelevien osaamista työyhteisöissä ja verkostoissa.

Klaarin toimintaperiaatteet

  • Lisää nuorten osallistumista ehkäisevän päihdetyön suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.
  • Tuottaa ja soveltaa tietoa helsinkiläisten nuorten hyvinvoinnista ja päihdeasenteista.
  • Vahvistaa toimijoiden osaamista tehdä ehkäisevää päihdetyötä omassa työssään.
  • Edistää verkostotyötä nuorten ehkäisevässä päihdetyössä.
  • Vaikuttaa helsinkiläisten päihdeasenteisiin ja rohkaisee yhteisölliseen huolenpitoon.