Skarppi

Skarppi on toiminnallista vertaisvalistusta alkoholista ja kannabiksesta nuorilta nuorille. Skarpissa nuoret ovat osallisia toiminnan suunnittelussa, toteuttamisessa, arvioinnissa sekä kehittämisessä. Skarppi syntyi nuorten omasta aloitteesta vuonna 2003. Skarppi -vertaisvalistuksia toteutetaan tällä hetkellä lähinnä yläkouluissa, mutta myös ammattioppilaitoksissa ja nuorisotaloilla. Skarppi kouluttaa lasten ja nuorten parissa toimivia aikuisia kouluttajiksi, jotka voivat puolestaan kouluttaa muita aikuisia kouluttajiksi ja nuoria vertaisvalistajiksi.

Skarppi -vertaisvalistusohjelma
Skarpin koulutukset
Yhteystiedot

 

Tavoitteet

  • edistää nuorten osallisuutta
  • lisätä tietoa alkoholista ja kannabiksesta
  • kannustaa nuoria mielipiteiden ilmaisemiseen
  • pohtia alkoholiin ja kannabikseen liittyviä asenteita ja ilmiöitä

Skarppi on saanut Talentian myöntämän Hyvä käytäntö -palkinnon Sosiaalialan asiantuntijapäivillä vuonna 2011.