Archives

Nya Storyn behandlar även känslor och trygghetsfostran

För fjärde året i rad erbjöds alla elever i åk 6 i de svenska skolorna i Helsingfors möjligheten att delta i Storyn om att välja. 14 klasser med totalt 252 elever deltog i Storyns svenska genomförande 2018. Storyn är en metod inom rusmedelsfostran som genomgått en förnyelse och har utarbetats till att utöver rusmedelsfostran även […]

Read more

Samarbete kring familjevåld

Hur hör alkohol och våld ihop? Forskning visar att alkoholkonsumtion ökar risken för våld betydligt. Berusning och i synnerhet långvarigt alkoholbruk försvagar förmågan att göra riktiga observationer om andras beteende och tal. Det ökar benägenheten att bli sårad över bagateller och fördunklar sinnet för proportioner. Allt det här ökar risken för våldshandlingar mot närstående när […]

Read more

Skarppi pilot på svenska

Skarppi är rusmedelsfostran enligt ung till ung metod som fick sin början då ungdomarna kritiserade rusmedelsfostran och önskade att den kunde ledas av unga till unga. Ungdomarna började tillsammans med vuxna profes­sionella utveckla Skarppi och idag har skarppi metoden funnits i över 10 år på finska. Tidigare behandlades endast alkohol i skarppi, men 2016 tillökades […]

Read more

#minåsikt på Rubufest

I början av september anordnade Helsingfors svenska ungdomsarbetsenhet evenemanget Rubufest på Djurgårdens idrottsplan. Under Rubufest fick ungdomarna komma med idéer om hur de vill utveckla Helsingfors och sitt närområde samt dess fritidsaktiviteter. Idéerna samlades in under verkstäderna och Ungdomscentralen arbetar vidare med dem tillsammans med skolorna. De vinnande idéerna presenteras till Krutbudgeten. I evenemanget deltog […]

Read more