Klaari Helsingfors

Visionen för Klaari Helsingfors:

Helsingforsungdomarna mår bra. De kan förhålla sig kritiskt till rusmedel och utifrån korrekt information fatta egna beslut kring dem. Tillsammans förstärker vi alla de ungas välbefinnande i Helsingfors.

Den grundläggande uppgiften för Klaari Helsingfors

Klaari Helsingfors koordinerar rusmedelsförebyggande för unga i Helsingfors.

Rusmedelsförebyggande för unga utförs och utvecklas i samarbete med de unga och deras vårdnadshavare, med invånare och närgemenskaper samt med aktörer som arbetar med unga. Klaaris roll i detta är att samordna samarbetet och försöka hitta gemensamma mål mellan de olika aktörerna.

Klaari Helsingfors samlar in och förmedlar information om ungas välbefinnande, och fenomen kring rusmedel bland ungdomar på regional och riksomfattande nivå. Detta som stöd för aktörers kompetens som arbetar med ungdomar i arbetsgemenskaper och nätverk.

Verksamhetsprinciperna för Klaari

  • Bidrar till de ungas delaktighet i planering, genomförande och bedömning av rusmedelsförebyggande.
  • Producerar och tillämpar information om Helsingforsungdomarnas välbefinnande och deras attityder kring rusmedel.
  • Förstärker olika aktörers kompetens att utföra rusmedelsförebyggande i det egna arbetet.
  • Främjar nätverksarbete inom rusmedelsförebyggande för unga.
  • Påverkar Helsingforsungdomarnas attityder till rusmedel och uppmuntrar till omsorg i gemenskapsanda.